Skip to main content

De Zonnehoed

Een fijne en veilige thuishaven

EEN KLEINSCHALIG OUDERINITIATIEF WERKT

Doel van ouderinitiatief De Zonnehoed is voor een groep bewoners met een verstandelijke beperking een plezierige en veilige kleinschalige thuishaven te realiseren waarbij goede en juiste zorg wordt geboden en waarbij de continuïteit is gewaarborgd.

ZELF REGIE VOEREN

Ouders hebben met elkaar de regie en bepalen vanuit hun visie de inrichting van de zorg en het wonen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk eigen regie voor de individuele bewoners. 

MEER ZORG

Door de zorg in eigen beheer te organiseren blijven de overheadkosten laag en kan meer PGB budget ingezet worden voor directe zorg aan de bewoners

SAMEN LEVEN

De ouders stellen met de begeleiding de groep samen die onder begeleiding samenwoont met onderlinge betrokkenheid, respect en ruimte voor ieders ontwikkeling

SAMEN WONEN

Gemeenschappelijke ruimtes/voorzieningen en een eigen appartement afgestemd op de behoeftes van de bewoners

HIER BEN IK THUIS

Hier voel ik mij thuis
Mijn naasten voelen zich hier welkom
Ik eet en drink gezond en gevarieerd

HIER MAG IK ER ZIJN

Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn
Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn

HIER KRIJG IK HULP

Ik ken en vertrouw de  medewerkers
Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
Medewerkers zijn professioneel en werken met plezier
Ik krijg passende zorg en ondersteuning

ONZE DRIEHOEK

We bouwen onze driehoek op het gedachtegoed van Chiel Egberts


  • Drie verschillende unieke hoeken (bewoners, ouders en professionals)
  • Ouders laten niet los maar vertrouwen hun kinderen aan  professionals toe in de driehoek
  • Als het contact tussen ouders en begeleiders goed is, voelt de bewoner dit ook en heb je een ijzersterke driehoek. Samenwerken loont!
  • Vertrouwen ontwikkelen en behouden tussen bewoners, ouders en professionals
  • Continue in gesprek blijven is van groot belang; open, transparant zijn en in gesprek blijven

Onze Partners die de Zonnehoed mogelijk hebben gemaakt

Voortman
Vaillant
nsgk
RCAS
PH
pasmanstichting
LogoFAZ
Logo-Boschuysen
Logo-scherpenbergh
HandicapNL
FSO
geef
e-boekhouden
De-Lichtboei
Dock-Four-BW-vector-10-x-10-cm-logo
Amefa
Bylandt
BCInternational
ADSTlogoRGBgroot
Sponsorkliks
Pinguins-on-tour